Sommelier

 

Intenţionând să procure un tablou, o monedă, un timbru sau un obiect de anticariat, persoanele apelează la un expert. Alegerea vinului nu este mai puţin complicată, iar importanţa unui sommelier nu poate fi supraestimată în acest sens.

Sommelier este persoana care, pe de o parte, apreciază vinul cu o notă, iar pe de altă parte, dispune de nişte cunoştinţe temeinice şi unice, datorită cărora devine un interlocutor plăcut şi consultant de neînlocuit în procesul de alegere a vinurilor.

Sommelierii noştri cunosc în persoană proprietari ai mai multor vinării, precum şi tehnologiile acestora. Ei sunt la curent despre toate nuanţele şi particularităţile importante ale producerii vinului, care nu întotdeauna se dezvăluie. Somelierii noştri atât vor sugera modul de alegere a vinului, cât şi vor face alegerea Dvs. conştientizată şi fidelă.

Aveţi întrebări la sommelier?